Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Stanisław Owczarek

Stanisław Owczarek - urodził się 25 kwietnia 1904 r. w Stobiecku Szlacheckim w powiecie radomskim. W latach 1919-1924 był uczniem Seminarium Nauczycielskiego w Częstochowie. W tymże roku otrzymał posadę tymczasowego nauczyciela w Publicznej Szkole Powszechnej w Lublińcu, a w roku 1927 otrzymał mianowanie na nauczyciela stałego. W charakterze nauczyciela pracował do 1939 r.

bazarnik2015rfgyh
Stanisław Owczarek - siedzi pierwszy od prawej strony
wśród nauczycieli Szkoły Powszechnej w Lublińcu

Gdy w 1925 r. powstała przy Szkole Powszechnej w Lublińcu MDH im. Adama Mickiewicza, Stanisław Owczarek objął nad nią opiekę. Funkcję tę sprawował do października 1926 r., kiedy ze względu nazbyt dużą ilość obowiązków drużynę przekazał nauczycielowi p. Krzyszkowskiemu. Jednak o harcerzach nie zapomniał. Wspierał ich od 1927 r. jako członek Koła Przyjaciół Harcerstwa.

W Szkole Powszechnej uczył w klasach starszych, najczęściej przedmiotów technicznych takich jak: rysunki, zajęcia praktyczne, rachunki ale także śpiewu czy przedmiotu nazwanego "Polska współczesna".

owzcarekpracoiwnairobo2019raa
Stanisław Owczarek podcza zajęć praktycznych -
stoi wśród uczniów po prawej stronie

Od 1929 do 1930 r. podnosił swoje kwalifikacje na wyższym kursie nauczycielskim w WKN w Mysłowicach, gdzie uzyskał kwalifikacje do nauczania robót ręcznych i rysunku. W szkole poza harcerstwem opiekował się chórem męskim i biblioteką. Organizował kursy obrony przeciwgazowej.

sowinieckuchanmarszalak2019owczwarekaaStanisław Owczarek wraz z uczniami podczas sypania
Kopca Marszałka Piłsudskiego

Pełnił funkcję sekretarza Powiatowego Zarządu Towarzystw Czytelni Ludowych, skarbnika w Powiatowym Związku Śląskim Kół Śpiewaczych. Był członkiem Związku Obrony Kresów Zachodnich.

owczarek1933wycieczkagdyniaa
Stanisław Owczarek podczas wycieczki z uczniami do Gdyni w 1933
stoi pierwszy od lewej strony

Z jego inicjatywy i pod jego redakcją, w szkole wydawana była od 20 sierpnia 1934 r. gazetka szkolna "Młody Obywatel - Pisemko dla Dziatwy Szkół Powszechnych powiatu lublinieckiego". Autorami tekstów byli uczniowie szkoły, ale także uczniowie szkół powiatowych. Na stronach gazetki publikowali nauczyciele szkoły powszechnej, gimnazjum czy znane postacie z życia miasta i powiatu. Gazetka była tak popularna, że wprowadzono jej prenumeratę. kosztowała 10 gr. Wydawana była w drukarni C. Kolano.

mlodyobywatel1945owczarek2asa
Młody Obywatel z 1935r. nr 6

Stanisław Owczarek po ukończeniu Wyższego Kursu Nauczycielskiego, w latach 1936-1937 - doskonalił swoje umiejętności pedagogiczne na reaktywowanym przez Marię Grzegorzewską Instytucie Nauczycielskim w Warszawie.

owczarek1933klasaaa
Stanisław Owczarek wśród uczniów i grona pedagogicznego
na zakończenie roku szkolnego 1932/33

Od 1 września do 17 września 1939 r. brał udział w II wojnie światowej. 15 listopada został internowany w Związku Radzieckim, następnie do roku 1940 przebywał w niemieckim obozie przejściowym w Gross Born, skąd za udział w ruchu oporu, 14 czerwca 1940 został osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau (nr 178528). Pracował tam przy osuszaniu bagnisk i trzęsawisk, a następnie przy plantacjach. Nie tracił ducha i brał aktywny udział w obozowym ruchu oporu, prowadząc dla polskich więźniów w bloku nr 16 akcję informacyjno-oświatową. Dachau opuścił po jego wyzwoleniu w kwietniu 1945 roku.

dachau1945
KL Dachau w 1945r

28 lipca 1945 r. Stanisław Owczarek został przywrócony na przedwojenne stanowisko w charakterze nauczyciela w Szkole Podstawowej w Lublińcu. We wrześniu 1946 r. został mianowany kierownikiem Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej (w tym samym roku szkolnym szkoła zmieniła nazwę na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową), która mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1. W 1958 szkoła zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkołę Zawodową.

owczarek1965r4r4r4
Dyrektor Stanisław Owczarek  - rok 1956r.

Przy szkole od lat sześćdziesiątych działał harcerski Szczep nr VII im. M. Kasprzaka, którego działalność wspierał aktywnie dyrektor Owczarek.

 owczarekharcers1966
owczarekharcers19662
Stanisław Owczarek z harcerzami - Szczepu im. M.Kasprzaka

Z powodu powiększania się liczby klas pracujących, z inicjatywy Stanisława Owczarka we wrześniu 1963 r. ruszyła budowa osobnego budynku szkolnego przy zbiegu ówczesnych ulic Zwycięstwa i Wieczorka. Budynek oddano do użytku 21 października 1965 roku.

 otwarcieszkoly2018rfrf12a
Przemówienie dyrektora Owczarka
podczas uroczystości przekazania nowego budynku szkoły - 1965r.

otwarcieszkoly2018rfrf12
Uroczystość przekazania nowego budynku szkoły - 1965r.

1 sierpnia 1966 roku szkoła otrzymała nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Ludwika Waryńskiego.

budynekszkoly1966aa
Budynek Zasadniczej Szkoły Zawodowej rok 1966r

Dyrektorowi Owczarkowi udało się wyposażyć placówkę w nowoczesne klasopracownie: mechaniczne, gastronomiczne. Starał się też poszerzać ofertę kształcenia. W 1970 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Zmarł 22 kwietnia 1980 r. w Lublińcu, pochowany zaś został na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

owczarekcemtarz234

Opracowano na podstawie:
Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu
Nauczyciele Ziemi Lublinieckiej w służbie polskiej oświacie - red. Jan Pluta
https://www.zsot.lubliniec.pl/historia/dyrektorzy

Zdjęcia:
Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu
Kronika Szczepu im. M.Kasprzaka
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec