Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Jarosław Jarochowski

Jarosław Marian Jarochowski (herbu Przerowa) urodził się 24 lipca 1893r. w Odessie w rodzinie Cypriana i Ludwiki z domu Adler. Ojciec Cypriana pochodził z patriotycznej rodziny z Sokolnik Małych (w powiecie szamotulskim) i był przedstawicielem handlowym światowej marki szampana Veuve Cliquot Ponsardin, zaś mama to primabalerina Teatru Wielkiego w Warszawie.


Ludwika Adler - matka Jarosława Jarochowskiego

Nie jest jedynym dzieckiem państwa Jarochowskich (miał czworo rodzeństwa) w tym, starszego brata Bohdana Jarochowskiego, dziennikarza, sekretarza i prezesa Towarzystwa Polsko-Czechosłowackiego oraz wiceprezesa Towarzystwa Polsko-Jugosłowiańskiego.


Bohdan Jarochowski - brat Jarosława Jarochowskiego, stoi drugi od lewej strony

Jarochowski w 1918r. ożenił się z Anielą Cegielską (27.03.1894), córką właściciela dominium Łagiewnik Wielkich - Edwarda Cegielskiego (przemysłowca z Poznania, współwłaściciela pierwszej w Polsce fabryki guzików w Poznaniu, a także członka zarządu Spółdzielni "Rolnik" we Wrześni, który nabył Łagiewniki w 1917r.,). W 1919r. zostaje zastępcą zarządcy majątku w Łagiewnikach (być może rok później majątek otrzymuje od teścia). Po roku rodzi się państwu Jarochowskim syn - otrzymuje po ojcu imię Jarosław (5 lat później przychodzi na świat córka - Maria Anna).


Dwór w Łagiewnikach Wielkich przed 1922r.

Dwór w Łagiewnikach Wielkich  - widok współczesny

W 1920r. Jarochowski sprzedaje ludności miejscowej 94 mórg pola, oraz 120 mórg lasu. 21 grudnia 1921r. Komisja Międzysojusznicza wybrała Jarosława Jarochowskiego na członka Wydziału Powiatowego na Powiat Lubliniecki dla ustalenia szkód, spowodowanych ruchem powstańczym na Górnym Śląsku (maj-lipiec 1921r.). W sierpniu 1922r. Jarochowski zostaje mianowany komisarycznym członkiem Wydziału Powiatowego na Powiat Lubliniecki.

W 1923r. Jarosław Jarochowski został wybrany do Ślaskiej Izby Rolniczej. W tym samy roku zakłada Spółkę Akcyjną "Rolnik" w Lublińcu (wraz z między innymi: państwem Niegolewskimi, Józefem Zielonackim, czy Maksymilianem Rzeźniczkiem). Zostaje też mianowany zastępcą podprokuratora przy Sądzie Powiatowym w Lublińcu.

Jarochowski był bardzo cenionym członkiem Wydziału Powiatowego, niejednokrotnie, gdy starosta Piechaczek (brał urlop) - zastępował go w sprawach finansowych.

Nieoczekiwanie - 14 lipca 1927r. w wieku 34 lat, Jarosław Jarochowski umiera i zostaje pochowany na cmentarzu w Łagiewnikach Wielkich (dzisiaj grobu już nie ma - w tym miejscu znajduje się obecnie kaplica św. Józefa).

Po śmierci Jarochowskiego w 1929 roku zarządcą majątku zostaje mianowany Henryk Cegielski (najprawdopodobniej brat Anieli Jarochowskiej), a rok później, w 1930r majątek ziemski w Łagiewnikach Wielkich zostaje przez wdowę sprzedany Urzędowi Ziemskiemu w Katowicach. Z kolei od Urzędu nabywa posiadłość Ministerstwo Sprawiedliwości,. W 1933r. spichlerz na terenie majątku przebudowano na budynek więzienny, zaś cały majątek w Łagiewnikach Wielkich przekształcono w penitencjarną kolonię rolniczą - podporządkowaną więzieniu w Lublińcu.

Rodzina Jarochowskich prawdopodobnie przeprowadza się w okolice Bolęcina.

 

Na podstawie:
Lublinitzer Kreisblatt, 1919, Jg. 76, St. 36
Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego, 1922, R. 1, nr 8
Journal Officiel de Haute-Silesie, 1921, nr 28
https://www.buttonarium.eu/125/wytworcy-guzikow-ktorych-guziki-jeszcze-nie-wystepuja-w-buttonarium
 Tygodnik Powiatowy na Powiat Lubliniecki, 1926, nr 30
Tygodnik Powiatowy na Powiat Lubliniecki nr 28 z 1927r.
https://naprzekordniom.wordpress.com/2022/12/26/sokolniki-male
http://izbapit.blogspot.com/2013/08/ii-agiewniki-wielkie-jako-gmina-wiejska.html
http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/197/
Gazeta Powszechna: organ Zjednoczenia Producentów Rolnych 1923.07.03 R.4 Nr147
https://genealodzy.pl/