Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Józef Zaleski

Józef Zaleski (Saryusz-Zaleski) urodził się 24 stycznia w 1889r. w Łobzowie (okolice Krakowa). Po ukończeniu III Gimnazjum w Krakowie, podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1912 r. ukończył Akademię Handlową w Wiedniu, a w roku 1918 uzyskał doktorat z prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przed wstąpieniem do polskiej służby w administracji, pracował w austriackiej służbie samorządowej w magistracie w Krakowie. Odbył dobrowolną służbę wojskową w 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich. Był członkiem Naczelnego Komitetu Narodowego - w sekcji śląskiej. W 1918 r. przyjęty został najpierw do pracy w Prezydium Rady Ministrów, z kolei do służby w Ministerstwie Byłej Dzielnicy Pruskiej, a następnie był urzędnikiem wojewódzkim w Toruniu.

Od 1924 roku pracował w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, a od 1926 roku w starostwie katowickim jako wicestarosta. 17 listopada 1927 roku został mianowany starostą pszczyńskim i funkcje tę pełnił do lipca 1928 roku.

Następnie w 1928r. został mianowany starostą powiatu lublinieckiego, którą to funkcję pełnił przez rok.Starosta dr Józef Zaleski - przemawia w Lublińcu,
podczas obchodów uroczystości 11 listopada 1928r.
było to równocześnie uroczyste rozpoczęcie budowy Bursy Szkolnej

 
Starosta dr Józef Zaleski - stoi trzeci od lewej w pierwszym rzędzie
podczas inspekcji budowanego w Lublińcu nowego budynku Gimnazjum w 1929r.

We wrześniu 1929r. został mianowany został radcą wojewódzkim w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. 

Od marca 1930r. Józef Zaleski pełnił funkcję starosty powiatowego w Chojnicach. W sierpniu 1932r. został przeniesiony do Kieleckiego Urzędu Wojewódzkiego na stanowisko radcy wojewódzkiego. W 1931r. odznaczony Krzyżem Niepodległości.

W 1934r. - 1935r. był komisarycznym prezydentem miasta Radomia.

zef Zaleski aktywnie działał w Związku Legionistów. W 1928r. został wybrany prezesem oddziału w Katowicach. W 1938r. był sekretarzem oddziału w Kielcach i jednym z członków Komitetu  Budowy Pomnika Legionów w Kielcach, który odsłonięto w październiku 1938r.


Pomnik Legionów w Kielcach - 1938r., którego
jednym z inicjatorów jego powstania był dr. Józef Zaleski

Niestety jak do tej pory nie udało mi się znaleźć informacji o jego dalszej działalności i życiu.

Na podstawie:
https://www.powiat.chojnice.pl

Halina Nocoń - Inteligencja polska w powiecie pszczyńskim w latach 1922-1939, Pszczyna 2005
Sebastian Ziółek
Radostowa nr 2 z 1938r. Kielce