Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Piotr Pyka

Piotr Pyka urodził się 6 lutego 1897r. w Żyglinku (Klein Zyglin, dzisiaj powiat tarnogórski) w rodzinie robotniczej Franciszka i Marianny (z domy Pela). W Żyglinie(Groß Zyglin) rozpoczyna naukę w szkole wiejskiej (Dorfschule), której jednak nie kończy, gdyż przerwa ją I wojna światowa.


Świadectwo szkolne Piotra Pyki z I klasy (1911r)

Piotr Pyka zostaje powołany do wojska cesarskiego gdzie służy w 2 Śląskim Pułku Ułanów im. von Katzlera. Wraz z nim trafia na front zachodni, gdzie dostaje się do francuskiej niewoli.


Książeczka wojskowa - Piotra Pyki z 1915r.

W lipcu 1918r. wstąpił do tworzącej się we Francji - Armii Polskiej (nazywaną Błękitną Armią)dowodzonej przez gen. Louisa Archinarda (od października 1918r. - gen. Józefa Hallera). W 1919r. wraz z Armią wrócił do Polski. W 1920r. został przez Ministerstwo Spraw Wojskowych urlopowany i skierowany do pomocy przy organizacji Plebiscytu na Górnym Śląsku.


Żołnierze "Błękitnej Armii" w 1919r. - podczas ewakuacji z Francji do Polski

W maju 1921r. wybucha III Powstanie Śląskie, Piotr Pyka bierze w nim udział.


Piotr Pyka

Walczy w 5 baonie Drabskiego - Podgrupy "Linke" pod Tarnowskimi Górami, Dobrodzieniem, w rejonie Zębowic.


Podgrupa „Linke" na postoju w Lublińcu, 1921r

Po zakończeniu Powstania został skierowany na przeszkolenie do Szkoły Górnośląskiej Straży Celno-Granicznej w Cieszynie. Po jego ukończeniu pełnił służbę w Urzędzie Celnym w Zebrzydowicach, a następnie od stycznia 1922r. w Urzędzie Celnym w Dziedzicach. 14 czerwca 1922r. zostaje przeniesiony do Urzędu Celnego w Lublińcu. Zamieszkuje tam przy ulicy Korfantego 6. W 1927r., na trzy lata - do 1930r. zostaje delegowany do Urzędu Celnego Chorzowie. Po powrocie - pełni funkcję naczelnika Urzędu Celnego w Lublińcu. W lutym 1939r. po raz kolejny zostaje przeniesiony, tym razem do Urzędu Celnego w Łodzi, gdzie pracuje w charakterze komisarza skarbowego.


Piotr Pyka z synem Ryszardem

W okresie międzywojennym był członkiem Chorągwi Śląskiej Związku Hallerczyków i w latach 1923-1924 pełnił funkcję sekretarza oddziału Chorągwi w Lublińcu.


Logo Związku Halerczyków Chorągwi Śląskiej

Działał także w reaktywowanym po 1936r. Bractwie Kurkowym w Lublińcu. Pełnił w nim funkcję skarbnika i II Rycerza.


Krzyż Zjednoczenia Kurkowych Bractw RP

Podczas okupacji skierowany został do pracy przymusowej do Wytwórni Materiałów Wybuchowych w Krupskim Młynie (od 13.10.1942-16.01.1945) w charakterze pracownika fizycznego. W 1942r. Piotr Pyka został włączony w pracę konspiracyjną w Lublińcu. Pod pseudonimem "Wróbel" pełnił funkcję kwatermistrza w obwodzie lublinieckim ZWZ.

Po zakończeniu wojny pracuje jako urzędnik w Lublińcu (między innymi w Starostwie Powiatowym) i Głuchołazach. W 1971r. zostaje mianowany uchwałą Rady Państwa - za udział w Powstaniach Śląskich na stopień podporucznika. W 1977r. zostaje członkiem ZBOWiD-u.


Mianowanie Piotra Pyki na stopień podporucznika

Za swoją działalność oraz pracę został odznaczony: Brązowym Medalem za Długoletnią Śłużbę, Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Oryginalne odznaczenia jakimi został uhonorowany Piotr Pyka
od lewej Krzyż Partyzancki i Śląski Krzyż Powstańczy

Piotr Pyka zmarł 7 października 1985r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Lublińcu.

Opracowane na podstawie:
Ziemia Lubliniecka a powstania śląskie - Marian Berbesz
Encyklopedia Powstań Śląskich - Tadeusz Marszałek
Szkice Lublinieckie, Ruch Oporu na ziemi lublinieckiej w latach 1939-1945, Tadeusz Marszałek
Rocznik Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P - 1938
Wikipedia
Archiwum Rodzinne - Łukasz Pyka

Zdjęcia
NAC
Sprawozdanie Zarządu Chorągwi Śląskiej za rok 1923/1924, Katowice 1924
Archiwum Rodzinne - Łukasz Pyka