Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

10 rocznica przyłączenia Górnego Śląska do Polski

W 1932r. władze miasta Lublińca zamierzały w sposób szczególny uczcić - 10 rocznicę przyłączenia Górnego Śląska do Polski, wkroczenia 74 GPP do Lublińca i 10-lecia szkoły polskiej w Lublińcu. Główne uroczystości odbyły się 18 i 19 czerwca 1932r. Data nie była przypadkowa - gdyż 18 czerwca 1922r. żołnierze 74 pułku piechoty wymaszerowali z poligonu w Biedrusku i zdążali do Lublińca.

W skład komitetu honorowego weszli: starosta Franciszek Biolik, ks. Józef Dwucet, burmistrz Feliks Orlicki, Naczelnik Sądu p.Szybiak, Dyr. Gimnazjum Józef Arecki, Dyrektor Zakładu Psychiatrycznego dr. Emil Cyran, inspektor szkolny p.Hollek, superior O.O. ks. Józef Cebula, poseł Stanisław Breliński, Prezes Związku Powstańców Śląskich Paweł Golaś, członek magistratu Romuald Rożniewski. Komitet wykonawczy składał się z: przewodniczącego Maksymiliana Rzeźniczka, ks. majora Jana Szymały, dr. Franciszka Willerta, Teodora Augustyna, kierownika szkoły Jakuba Bazarnika, Alojzego Żywczaka.

W te dni  - Lubliniec tonął w bieli i czerwieni. Udekorowane flagami były nie tylko domy, ale i zakłady pracy oraz wystawy sklepowe.

W sobotę - 18 czerwca o godzinie 19.30 odbyła się zbiórka organizacji półwojskowych, cywilnych, stowarzyszeń, powstańców, oraz młodzieży szkolnej przed lublinieckim Gimnazjum. Pół godziny później - wszyscy zgromadzeni przemaszerowali ulicami miasta, aż na miejski rynek - gdzie pochód został rozwiązany. Żołnierze i powstańcy śląscy udali się i do koszar - gdzie nastąpiło objęcie przez Powstańców honorowej warty.

W niedzielę 19 czerwca - o godzinie 8.30 odbyła się ponowna zbiórka - tym razem na ulicy Częstochowskiej. W tej części uroczystości uczestniczyli także włodarze miasta i władze powiatu.

przywitaniezolnierzy1932a
W oczekiwaniu na żołnierzy na ulicy Częstochowskiej
Po lewej stronie stoi Franciszek Biolik i pan Jakub Bazarnik,
po prawej najprawdopodobniej p. Rzeźniczek

O godzinie 9.00 - zgromadzeni - jak 10 lat wcześniej - radośnie witali żołnierzy z 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.

przywitaniezolnierzy1932a2
Pułkownika Marszałka - wita uczennica szkoły powszechnej

Specjalnie z tej okazji wystąpił męski chór "Echo". Następnie - żołnierze wraz ze zgromadzonymi mieszkańcami przemaszerowali ulicami: Częstochowską, Mickiewicza, Stalmacha - na plac przed Strzelnicą, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie przez dziatwę szkolną - szarfy pamiątkowej dla 74 GPP.

przywitaniezolnierzy1932a2a
przywitaniezolnierzy1932a2aa
1932orlicki74pp2
Przypięcie pamiątkowej szarfy do sztandaru pułkowego

Tam też odbyła się msza polowa, po której harcerze, poczty sztandarowe, oraz żołnierze przedefilowali na plac 3 Maja. O godzinie 13.30 na rynku odbył się koncert Orkiestry 74 GPP.

Kolejna część uroczystości odbyła się na boisku sportowym przy szkole powszechnej. Zabawy i pokazy trwały tam od godziny 16.00 do 19.30. Młodym artystom przygrywały orkiestry: gimnazjalna i wojskowa. Wystąpił chór szkoły powszechnej pod kierownictwem pana A. Bednarza. Odbyły się popisy gimnastyczne, tańce ludowe, zabawy ruchowe a także zawody sportowe pomiędzy uczniami z Lublińca, Jawornicy i Lisowic.

Po zakończeniu popisów po młodzież szkolna przemaszerowała na rynek.

przywitaniezolnierzy1932a2a2
Przemarsz uczniów

Tam zgromadzeni odśpiewali pieśń "Wszystkie nasze dzienne sprawy" - czym uroczystości zakończono. Podczas tego dwu dniowego święta - zbierano pieniążki - na polskie gimnazjum w Bytomiu, którego otwarcie nastąpić miało na jesieni, a do którego zamierzało przenieść się wielu uczniów  - uczęszczających do gimnazjum lublinieckiego (głównie tzw. Opolan).

Ze względu na późne zakończenie uroczystości - uczniowie szkoły powszechnej z polecenia kierownika szkoły - pana Jakuba Bazarnika zaczęli lekcje dopiero od godziny 9.00.

Na podstawie:
Kronika Szkoły Powszechnej w Lublińcu

Zdjęcia:
Kronika Szkoły Powszechnej w Lublińcu
Ilustrowany Kuryer Codzienny  - dod. do nr z dnia 4 lipca 1932r.