Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Kamień i obelisk

Gdy zbliżało się 700-lecia miasta Lublińca, rzemieślnicy zrzeszeni w Lublinieckim Cechu Rzemiosł postanowili upamiętnić tą rocznicę poprzez ustawienie na Placu im. Konrada Mańki (rynek) głazu narzutowego oraz obelisku. Zdanie to powierzono znanej i cenionej firmie z Ciasnej - "Granit Grzechac".

Na głazie narzutowym, który został na lubliniecki rynek przeniesiony (pomnik przyrody nieożywionej) z lasów położonych w okolicach Zborowskiego, wyryto po obu stronach datę 1272.

Na szczycie obelisku, w formie ostrosłupa, umieszczono tarczę herbową miasta Lublińca - składającą się z pięciu gwiazd i połowy orła. Na cokole obelisku został wykonany napis - "Rzemieślnicy Cechu Lublinieckiego Swemu Miastu".

Oba kamienie zostały umieszczone na Rynku, w przestrzeni pomiędzy dwoma kasztanowcami - 16 grudnia 1971 roku. W uroczystości tej uczestniczył Zarząd Cechu, na czele ze Starszym Cechu - panem Janem Pieprzycą. 


Rynek lubliniecki, lata 60-te


Rynek Lubliniecki - 1981r.


Rynek lubliniecki, lata 90-te

We wrześniu 2000r w związku ze zmianą nawierzchni rynku, oba obiekty przeniesiono i ustawiono przy ulicy Karola Miarki, w okolicy budynku Urzędu Miasta, gdzie stoją po dziś dzień.


Widok od strony ul. Miarki - współcześnie

Opracowane na podstawie:
"Dzieje Rzemiosła Lublinieckiego" - Jan Fikus
Archiwum prywatne - Andrzej Musioł
Archiwum prywatne - Krzysztof Brzezina
Archiwum Hufiec Lubliniec
FotoPolska