Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Legenda o Grojcu

W okolicy Lubszy znajduje się wapienne wzniesienie zwane Górą Grojec - Grojecbergiem. O miejscy tym od wieków krążą legendy. Wzgórze to narysował, dla Gazety Lublinieckiej w 1961r. pan Krzysztof Graj. Jedną z legend o wzgórzu przytaczam poniżej. Została ona opublikowana w Kalendarzu Gościa Niedzielnego z 1945r. Skarbnicą legend i podań są opracowania pana Bernarda Szczecha. Zaś jako jeden z pierwszych - legendy z tego regionu - spisał Józef Lompa.
 
"W powiecie lublinieckim, niedaleko od Lub­szy, wznosi się dość wyniosłe wzgórze. To Grojec. Przed wielu wiekami stał tam za­mek zamożnego rycerza. Miał on prześliczną córkę. Na próżno jednak pragnął rycerz, by córka wyszła za mąż za potężnego magnata, ona kochała biednego wieśniaka i jemu pra­gnęła być wierną. Obawiając się gniewu ojca widywali się mło­dzi jedynie w niedzielę a to w czasie, gdy ro­dzice panny i wszyscy domownicy byli na sumie w daleko położonym kościele. Kiedy więc w pewną niedzielę córka znowu chciała wyma­wiać się od pójścia do kościoła na nabożeń­stwo, ojciec po bezskutecznych namowach wpadł w straszny gniew i w uniesieniu rzucił klątwę:
— Jeśli nie pójdziesz do kościoła, to niech cię ziemia pochłonie.
A rozzłoszczona matka dorzuciła:
— Mijasz kościół, do którego nigdy z nami jechać nie chcesz, bo z diabłem trzymasz Ale jeśli tak, to lepiej żebyś się z całym zamkiem zapadła, ażeby cię już oczy moje oglądać nie musiały.
Dziewczyna, przestraszona tym przekleń­stwem z miejsca ruszyć się nie mogła, a gdy rodzice jej do kościoła odjechali, stała się rzecz okropna: zamek wraz z dziewczyną zapadł się w ziemię. Spełniły się słowa klątwy rodziciel­skiej dosłownie. Duża jama na wzgórzu świad­czyła jedynie o tym, że istniał w tym miejscu zamek..."
Góra Grojec

Na podstawie:
Kalendarz Gościa Niedzielnego z 1945r.

Zdjęcia:
Archiwum prywatne
Gazeta Lubliniecka - 1961r.