Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Eugeniusz Krawczyk

Eugeniusz Wacław Krawczyk urodził się 5 stycznia 1916r. w Chechle w rodzinie Stanisława i Józefy (z domu Kit). Ukończył 7 klasową szkołę powszechną.

W kwietniu 1939r. jako poborowy otrzymał przydział do 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu, gdzie służył w 5 kompani strzeleckiej. We wrześniu 1939r. wraz z jednostką brał udział w wojnie obronnej. Uczestniczył w bitwie pod Złotym Potokiem. Bo bitwie szczęśliwie udało mu się uniknąć niewoli i wrócił 8 września do domu.


Eugeniusz Krawczyk z mundurze 74 GPP

W sierpniu 1942r. wstąpił do olkuskiego pułku „Srebro”, który wchodził w skład Brygady Zagłębiowskiej GL-PPS(od grudniu 1943r. w składzie 23 Śląskiej Dywizji Piechoty AK). Eugeniusz Krawczyk został przydzielony do II baonu - pułku "Srebro" dowodzonego przez Gerarda Woźnicę (Hardy). Następnie gdy w sierpniu 1943 r. przy II baonie utworzono leśny pluton dywersyjny „Srebro”, zostaje jego członkiem. Baon ten w lutym 1944 r. staje się oddziałem partyzanckim AK o kryptonimie „Surowiec”. Zaś Krawczyk ps. "Ramona" służy w nim w stopniu starszego strzelca do 19 stycznia 1945r.

Kadra dowódcza oddziału partyzanckiego AK "Surowiec",
w którym służył Eugeniusz Krawczyk

Po wojnie do emerytury - Eugeniusz Krawczyk pracuje jako brygadzista Placu Drzewnego w Fabryce Celulozy i Papieru w Kluczach.


Eugeniusz Krawczyk - obchodzący 100 urodziny

Pan Eugeniusz zmarł 18 stycznia 2017r. w wieku 101 lat.


Eugeniusz Krawczyk, po lewej i odwiedzający go Marian Barbesz

Za swoją służbę i pracę został nagrodzony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Związku Zawodowego oraz Krzyżem Pamiątkowym dla uczestnika Wojny Obronnej w 1939r.

Na podstawie:
Materiały prywatne - Marian Berbesz
Materiały prywatne - Rafał Jaworski