Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Pomnik i wystawa - 1983r.

1 września 1983r. o godzinie 9.00 - rozpoczęły się w Lublińcu obchody 44 rocznicy wybuchu II wojny światowej, a także 40 rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego. Uroczystości trwały 3 dni i zakończyły się 3 września rajdem pieszym i kolarskim "Szlakiem powstańców śląskich" z Lublińca do Dobrodzienia, oraz motorowym -  "Szlakiem walk 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty" - do Złotego Potoku.


Pierwszym punktem programu obchodów - był zlot kombatantów II wojny światowej w budynku Domu Partii. Z władzami miasta i przedstawicielami LWP  spotkali się byli byli żołnierze 74 GPP, oraz innych formacji wojskowych (według pana Kazimierza Dłubały było ich aż 165 na 200 żyjących wówczas). Spotkanie poprowadził ówczesny sekretarz Miejskiego Domu Kultury - pan Jan Kazimierczak.Spotkanie z kombatantami w Domu Partii

Po spotkaniu goście, oraz kombatanci przeszli do MDK, gdzie w sali Biblioteki Powiatowej i Miejskiej na piętrze otwarto wystawę malarstwa batalistycznego pani Bronisławy Wilimowskiej (żona pułkownika dyplomowanego Stanisława Wilimowskiego, zastępcy dowódcy 74 GPP), oraz pamiątek i dokumentów związanych z udziałem mieszkańców Ziemi Lublinieckiej w walkach o niepodległość (wystawa trwała do 20 września) zatytułowaną "Historia walk narodowo-wyzwoleńczych".


Uroczyste otwarcie wystawy


Wystawa prac batalistycznych - po lewej pani Bronisława Wilimowska,
po prawej pan Stanisław Wójcik

Po wystawie gości oraz panią Bronisławę oprowadzał pan Sylwin Bechcicki.


Pan Sylwin Bechcicki, po lewej stronie, witający gości odwiedzających wystawę

Pani Bronisława Wilimowska, po prawej pan Sylwin Bechcicki

Jedną z najcenniejszych pamiątek, które pojawiły się na wystawie  - był sztandar 74 GPP, wypożyczony specjalnie na tą okazję z Muzeum Wojska Polskiego z Warszawy. Na wystawie, obejrzeć można było także inny sztandar - "Powiatowego Związku Powstańców Śląskich w Lublińcu" (poświęcony w 1938r.). Według kroniki znajdującej się w zasobach lublinieckiej Lubiteki - wystawę odwiedziło ponad 4 tyś osób.Sprowadzony z Warszawy, na uroczystości - sztandar 74 GPP

O godzinie 16.00 - na lublinieckim rynku zgromadziły się tłumy mieszkańców.


Rozpoczęcie obchodów na lublinieckim rynku

Po przywitaniu gości, wśród których znaleźli się między innymi: zastępca Szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego - gen. brygady Albin Żyto, kierownik Urzędu d/s Kombatantów - gen. dywizji Mieczysław Grudzień, wojewoda częstochowski Grzegorz Lipowski, oraz prezes ZSL - Tadeusz Panek,

Gospodarze uroczystości wraz z zaproszonymi gośćmi

odznaczono panią Bronisławę Wilimowską złotą odznaką "Za zasługi dla województwa częstochowskiego". Pani Bronisławie przyznano także tytuł "Honorowego Obywatela Lublińca".


Pani Bronisława Wilimowska uhonorowana przez władze wojewódzkie i miasta

Zaś pani Bronisława podarowała miasto namalowany na tą okazję swój obraz - przedstawiający lubliniecki rynek.


Pani Bronisława Wilimowska, przekazuje namalowany przez siebie obraz

Medalem "Za udział w wojnie obronnej 1939r." uhonorowano kilkudziesięciu kombatantów,

zaś Miejska Organizacja ZBOWiD, otrzymała, ufundowany przez załogę zakładu "Lentex" - sztandar.
Przekazanie i wręczenie sztandaru

Kulminacyjnym punktem obchodów 44 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 40 rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego było odsłonięcie nowego pomnika/mauzoleum na Cmentarzu Wojskowym w Lublińcu, a poświęconego powstańcom śląskim, żołnierzom 74 GPP, a także wszystkim tym, którzy w zginęli w latach 1939-1945 w walce o Niepodległość Ojczyzny, które odbyło się o godzinie 18.00
Uroczystości związane z odsłonięciem pomnika na Cmentarzu Wojskowym

"Pomnik Żołnierzy Wojska Polskiego i Powstańców Śląskich w Lublińcu"/ mauzoleum
podczas uroczystego odsłonięcia 1 września 1983r.

 

Na podstawie:
Cmentarz Wojskowy w Lublińcu - Jan Żuławiński
Dzieje życia pułkownika dyplomowanego doktora praw, Stanisława Wilimowskiego, bohatera 1939r. - Elżbieta Lityńska
Cmentarz Wojskowy w Lublińcu - Marian Berbesz
Gazeta Czestochowska nr 35 i 36 z 1983r.
Album pamiątkowy - własność Sylwina Bechcickiego
Zdjęcia - MDK w Lublińcu autorstwa Mariana Prandziocha
Informacje i zdjęcia - Wojciech Wilimowski
Dokumentacja  - Karta Ewidencyjna Pomnika Pamięci Narodowej
Zdjęcia z Kroniki - Lubiteka
Archiwum - Marian Berbesz
Zdjęcie medalu - pan Robert Pluszczak
Wspomnienia - Kazimierz Dłubała i Sylwin Bechcicki
Kronika Harcerska - Zakład Głuchych nr 2