Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Edward Goszyk

Edward Jan Goszyk urodził się 20 marca 1924r. w Iskrzyczynie w ewangelickiej rodzinie Jana i Anny z domu Duława. Dzieciństwo spędził w Pruchnej, gdzie jego ojciec Jan, był zarządcą. To tam narodziła się jego pasja do myślistwa, bowiem nieraz ojciec zabierał go na polowanie (Edward w wieku 5 lat ustrzelił swojego pierwszego zająca). Dodać trzeba, że do Pruchnej na polowania zjeżdżali nie lata goście z prezydentem Mościckim i gen. Rydzem Śmigłym, toteż młody Goszyk miał się od kogo uczyć.


Polowanie w Pruchnej w 1930r.
na zdjęciu między innymi prezydent Mościcki i gen. Rydz Śmigły

Edward Goszyk szkołę powszechną ukończył w Skoczowie (co ciekawe w tym czasie w tej szkole uczył pisarz Gustaw Morcinek). Zaś do gimnazjum uczęszczał do Cieszyna, do Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Mikołaja Kopernika (tu nauczycielem był poeta Julian Przyboś). Szkołę skończył w 1942r.

 
Gimnazjum w Cieszynie, do którego uczęszczał Edward Goszyk

Pasją młodego Edwarda Goszyka poza myślistwem było latanie. Realizował ją latając na szybowcach. Ukończył nawet kurs szybowcowy na Górze Chełm.


Szkoła szybowcowa na górze Chełm

Po zakończeniu wojny rozpoczyna się wielka przygoda Edwarda Goszyka z leśnictwem. Przygoda, która trwać będzie przez kolejne 44 lata kiedy to w 1989r. przejdzie na emeryturę. 

W 1945r. zostaje praktykantem w leśnictwie Sieraków (Nadleśnictwo Dobrodzień). Z jego pasji do myślistwa powstaje - w Dobrodzieniu, w 1947r. Koło Łowieckie "Dzik", którego Goszyk jest współzałożycielem i oczywiście aktywnym członkiem.


Edward Goszyk w środku,
w towarzystwie myśliwych z Koła Łowieckiego "Dzik" w Dobrodzieniu

W 1947r. jest leśniczym w leśnictwie Brzezinki, a następnie w Przywarach. W 1953r. Goszyk został przeniesiony do Nadleśnictwa Zielona. Pełni tam obowiązki leśniczego i związany z tym miejscem będzie już do emerytury. Mieszka w leśniczówce, w której 20 lat wcześniej zamieszkiwał Stanisław Cenkier, działacz niepodległościowy, nestor śląskiego łowiectwa.


Leśniczówka w Zielonej, gdzie przez wiele lat mieszkał Edward Goszyk

W połowie lat 50-tych uzupełnia wykształcenie w Technikum Leśnym w Krasiczynie (które wówczas mieściło się w krasiczyńskim zamku). Kończy je eksternistycznie w 1960r.

W latach 60-70 tych Edward Goszyk - pełni funkcje Łowczego Powiatowego w Lublińcu.


Edward Goszyk z lewej, jako łowczy powiatowy

Jest inicjatorem i orędownikiem budowy strzelnicy myśliwskiej w Lublińcu.

 
Budowa strzelnicy w Lublińcu

Redaguje trzy numery "Lublinieckiego Informatora Łowieckiego". W latach 1966-68 i 1972-1976 pełni funkcję zastępcy członka Wojewódzkiej Rady Łowieckiej.


Okładki trzech numerów Lublinieckiego Informatora Łowieckiego,
którego Goszyk był redaktorem

W 1972r. w wyniku reorganizacji (łączenie małych nadleśnictw) Nadleśnictwo Zielona zostaje częścią Nadleśnictwa Koszęcin. W 1989r. po 44 latach nieprzerwanej pracy Edward Goszyk przechodzi na emeryturę jako znakomity i sumienny fachowiec oraz ceniony społecznik.

 
Edward Goszyk

Będąc na emeryturze rozpoczyna swoją działalność na niwie historycznej i pisarskiej. Dzieli się swoją wiedzą publikując artykuły w lokalnych gazetach i czasopismach takich jak "Echo Dobrodzienia i okolic", "Ziemia Lubliniecka", "Gwarku", czy "Biuletyn informacyjny miasta Kalety", ale także w "Przyrodzie Polskiej", "Trybunie Leśnika" i "Śląsk".


Książki napisane przez Edwarda Goszyka,
- Izba Pamięci Edwarda Goszyka w Koszęcinie

Pisze także książki. W 2003r. ukazuje się monografia Nadleśnictwa Koszęcin - zatytułowana "Kartki z historii lasów i łowiectwa". W 2007r. wydana zostaje kolejna książka Goszyka - "Panowie na Koszęcinie od czasów najdawniejszych po Zespół Śląsk", zaś w 2014r. największe jego dzieło "Śląskie Łowy". Przy swoich książkach współpracował z wybitnymi znawcami regionu: Bernardem Szczechem czy Piotrem Kalinowskim.


Edward Goszyk, drugi od lewej, podczas promocji książki "Śląskie łowy",
która odbyła się w sali widowiskowej Pawilonu im. Elwiry Kamińskiej
w Koszęcinie w kwietniu 2014r.

Pan Edward Goszyk jest także autorem kilku artykułów, które znalazły się w "Szkicach Lublinieckich" w numerze 7 z 2006r, oraz numerze 8 z 2008r.


Na zdjęciu od lewej strony: Sylwin Bechcicki, Gerard Burek i Edward Goszyk - 2005r.

Za sprawą Edwarda Goszyka powstają monografie kilku miejscowości powiatu lublinieckiego: Piasku, Bruśka, Miotka czy Zielonej. Ocala od zapomnienia postać Jana Ferdynarda Koulhaasza, wynalazcę, pioniera hutnictwa z Kalet. Opracowuje także historie wielu miejscowości z powiatu dobrodzieńskiego między innymi: Rzędowic, Szemrowic, Makowczyc, Myśliny, czy Turzy oraz historię przysiółków w gminie Dobrodzień.


Okładka jednej z książek napisana przez Edwarda Goszyka

Za swoją za działalność społeczną i zawodową zostaje uhonorowany wieloma odznaczeniami i medalami okolicznościowymi, m,in. brązowym, srebrnym oraz złotym Krzyżem Zasługi, medalem "Za zasługi dla obronności kraju", "Medalem Zasługi Łowieckiej", "Różą Lutra", Kordelasem Leśnika Polskiego i wieloma innymi.


Edward Goszyk, po lewej, otrzymuje Kordelas Leśnika Polskiego,
największe wyróżnienie leśne

W 2006r. podczas obchodów "Dni Dobrodzienia" - Edward Goszyk został uhonorowany tytułem: "Honorowy Obywatel Dobrodzienia".


Edward Goszyk

Edward Goszyk umiera 2 września 2016r. i zostaje pochowany na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Francuskiej w Katowicach.


Grób rodzinny Goszyków na cmentarzu ewangelickim w Katowicach

W 2019r. w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin została oddana dla zwiedzających "Izba Pamięci imienia Edwarda Goszyka".
Izba Pamięci Edwarda Goszyka w Koszęcinie

Na podstawie:
Echo Dobrodzienia i okolic, nr 98 z 2016r.
Edward Goszyk - "Śląskie Łowy"
Tato - wspomnienie o Edwardzie Goszyku. Jan Goszyk
Wspomnienie - Jarosław Mielczarek
Materiały prywatne - Andrzej Musioł

Wikipedia
https://lubliniec.naszemiasto.pl
https://naszekalety.eu